Natriumsulfide - 1kg


Natriumsulfide - 1kg
Natriumsulfide - 1kg
patina natriumsulfide logo

Ref. A00633

Natriumsulfide (Na2S) komt voor als witte tot gele, hygroscopische kristallen met een kenmerkende geur, die goed oplosbaar zijn in water. Natriumsulfide kent toepassingen in de leerlooierij als ontharingsmiddel, in de mijnbouw bij ertsflotatie, in de organische chemie als reductor en in de fotografie als vloeistof voor zwart-witfoto's om ze sepia te maken.

  • Opslag: Gescheiden van zuren en oxiderende stoffen. In een goed verluchte ruimtebewaren. Droog opslaan.
  • Goed oplosbaar in water.
  • Slecht oplosbaar in ethanol.
  • Onoplosbaar in diethylether.
  • Zelfontbrandingspunt: >480°C.

ADR gegevens: UN 1385 – 4.2 – II

CAS nr: 1313-82-2

EINECS nr : 215-211-5

Prijs €22.00
BTW incl. €26.62