Natriumsulfide - 100gr


Natriumsulfide - 100gr
Natriumsulfide - 100gr
patina natriumsulfide logo

Ref. A01440

Natriumsulfide (Na2S) komt voor als witte tot gele, hygroscopische kristallen met een kenmerkende geur, die goed oplosbaar zijn in water. Natriumsulfide kent toepassingen in de leerlooierij als ontharingsmiddel, in de mijnbouw bij ertsflotatie, in de organische chemie als reductor en in de fotografie als vloeistof voor zwart-witfoto's om ze sepia te maken.

  • Opslag: Gescheiden van zuren en oxiderende stoffen. In een goed verluchte ruimtebewaren. Droog opslaan.
  • Goed oplosbaar in water.
  • Slecht oplosbaar in ethanol.
  • Onoplosbaar in diethylether.
  • Zelfontbrandingspunt: >480°C.

ADR gegevens: UN 1385 – 4.2 – II

CAS nr: 1313-82-2

EINECS nr : 215-211-5

Prijs €6.00
BTW incl. €7.26