Natriumhydroxide - 1 kg


Natriumhydroxide - 1 kg

Ref. A00627

Natriumhydroxide (ook wel caustische of bijtende soda genoemd en ook bekend onder de handelsnaam Destop) is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water. Natriumhydroxide is een zeer corrosieve stof die huid en ogen kan aantasten. Contact met de huid leidt tot weefselbeschadiging, roodheid, jeuk en ernstige brandwonden. De schadelijkheid is terug te voeren op het feit dat natriumhydroxide de in de huid aanwezige vetten verzeept. Contact met de ogen kan leiden tot gezichtsvermindering en blindheid. Oplossingen van natriumhydroxide in water worden als corrosief bestempeld wanneer de concentratie meer dan 2% bedraagt. Wanneer natriumhydroxide in contact wordt gebracht met water of zuren treedt een grote warmteontwikkeling op. De stof is ook corrosief voor bepaalde onedele metalen, zoals aluminium en zink. Het kan ook schade toebrengen aan glas.

  • Uitzicht: hygroscopische kristallen
  • Kleur: wit
  • Dichtheid: 2.1 g/cm³
  • Smeltpunt: 318°C
  • Kookpunt:1390°C
  • Oplosbaarheid in water: 1090 g/l.
  • Goed oplosbaar in: water, methanol
  • Matig oplosbaar in: ethanol

CAS nr: 1310-73-2

EINECS nr: 215-185-5

Prijs €6.00
BTW incl. €7.26