Kaliumbichromaat - 150gr


Kaliumbichromaat - 150gr

Ref. A00427

Kaliumdichromaat is het kaliumzout van dichroomzuur en bezit als brutoformule K2Cr2O7. De stof komt voor als een helder-oranje kristallijne vaste stof, die matig goed oplosbaar is in water, onoplosbaar in ethanol. Kaliumdichromaat bevat hexavalent chroom: deze verbindingen zijn bewezen kankerverwekkend te zijn bij inademing. Daarnaast is de verbinding zeer toxisch en corrosief voor de huid en de ogen. Bij inademing van de stof treedt irritatie van de luchtwegen op. Intense of langdurige blootstelling aan de stof kan leiden tot de dood.

Technische gegevens:

  • Dichtheid: 2.6760 g/cm³
  • Smeltpunt: 398°C
  • Oplosbaar inwater (bij 20°C): 123 g/l.

ADR gegevens: UN nr.: 3288 – 6.1 – I

CAS nr.: 7778-50-9

EINECS nr.: 231-906-6

Prijs €10.44
BTW incl. €12.63