Alginaat Wit - 2kg


Alginaat Wit - 2kg

Ref. A00018

Alginaat is een materiaal op basis van natriumalginaat (onomkeerbaar hydrocolloïd) om te mengen met water, geschikt voor het maken van mallen (afgietsels) van objecten en delen van het menselijk lichaam. Wanneer het wordt aangebracht, heeft het een romige en zachte textuur, verspreidt het zich gemakkelijk en reproduceert het elk detail perfect. Het wordt gekenmerkt door een goede thixotropie, dus het mengsel stroomt gemakkelijk tijdens het aanbrengen maar druipt niet.

Alginaat: het heeft een goede elasticiteit, wat de verwijdering ervan vergemakkelijkt in moeilijke gebruiksomstandigheden. Alginaat is geformuleerd met natuurlijke polymeren en ondergaat een stofvrije behandeling; het volgt een product waarvan het gebruik bijzonder veilig is, dat geen stof genereert, volledig niet-toxisch en gemakkelijk te gebruiken is. De mallen verkregen met alginaat kunnen gevuld (gegoten) worden met verschillende materialen zoals gips, was, gietharsen op waterbasis, siliconen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

  • Kleur: wit / roze
  • Mengverhouding: (g/ml) 10 g / 20 ml
  • Mengtijd (sec): 60 (handmatig) / 45 (mech.)
  • Verwerkbaarheidstijd (min): 5 '- 6'
  • Verhardingstijd (min): 7 '- 8'
  • Verwijderingstijd (min): 11 '- 13'
  • Werktemperatuur (°C): 21-25

Opmerking: eventuele variaties in de temperatuur en / of hardheid van het water kunnen de tijden veranderen, die werden gedetecteerd door gedeïoniseerd water en alginaat te gebruiken bij 23°C (73°F) tijdens het mengen.

Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: niet van toepassing.

Gevarenpictogrammen: niet van toepassing.

Waarschuwing: niet van toepassing.

Gevarenaanduidingen: niet van toepassing

Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

  • PBT: Niet van toepassing.
  • zPzB: niet van toepassing.

Er is geen aanvullende informatie.

Prijs €18.00
BTW incl. €21.78